ONTWIKKELING

Op weg naar de toekomst, op basis van het heden en met oog voor het verleden. Dat is de uitdaging waar Veenhuizen voor staat. Kansrijke sectoren zijn justitie, zorg, onderwijs en toerisme.

DOELEN VOOR VEENHUIZEN

• Handhaven bestaande en ontwikkelen nieuwe  werkgelegenheid

 

• Aantrekken passende bedrijvigheid en ontwikkelen nieuwe locaties

 

• Renoveren ‘historische’ gebouwen en invullen met nieuwe bedrijvigheid

 

• Behouden structuur en karakter Veenhuizen

 

• Ontwikkelen aantrekkelijk aanbod van cultuur, recreatie en natuur (UNESCO-waardig)

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een nieuwe eigenaar voor cultuurhistorisch erfgoed in het Drentse dorp Veenhuizen. Op donderdag 27 juni is hiervoor een belangstellendenregistratie gestart. De nieuwe eigenaar krijgt straks de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Met oog voor en gebaseerd op de erfgoedwaarde en aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Aan het begin van de negentiende eeuw werd in Veenhuizen een Kolonie van Weldadigheid gesticht. Hier kregen armen uit de stad de kans een nieuw leven op te bouwen. In 1859 werd Veenhuizen eigendom van de Nederlandse staat. De justitiële functie die het dorp toen kreeg, heeft sindsdien centraal gestaan.

Een substantieel deel van Veenhuizen blijft eigendom van de Nederlandse staat. Denk daarbij onder meer aan de twee nog functionerende gevangenissen en de agrarische gronden. Omdat de rest van de grond en gebouwen geen rijksdoel meer dienen, wordt dit vastgoed afgestoten.

De nieuwe eigenaar krijgt de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Er is ruimte voor een vernieuwende aanpak, gebaseerd op de erfgoedwaarde en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Kansen liggen vooral in de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen functie (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en verkaveling.

In aanloop naar de start van de belangstellendenregistratie heeft er afstemming plaatsgevonden met de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. Het is overigens de bedoeling dat het af te stoten deel als één geheel overgaat. Zo wordt versnippering voorkomen.

Een consortium van partijen heeft al interesse getoond in het vastgoed in Veenhuizen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil graag weten of er meer interesse is. Tot 1 oktober 2019 kunnen belangstellenden zich melden. Als meerdere partijen aan de eisen voldoen, zal het Rijksvastgoedbedrijf overgaan tot een openbare inschrijvingsprocedure.

Meer informatie staat op www.biedboek.nl.

 

Rijksvastgoedbedrijf

 

© Toekomst Veenhuizen – copyright – sitemap – contact