KANSRIJKE SECTOREN

De sector toerisme heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en heeft potentie om verder te groeien. De mogelijke status van werelderfgoed biedt volop kansen. Cultuur(historie) en natuur zijn belangrijke trekpleisters. Regionale samenwerking, ook buiten de provinciegrens, is noodzakelijk om tot aantrekkelijke en interessante arrangementen te komen voor verschillende doelgroepen. Voorbeelden:

• Veenhuizen boeit

• Bitter en Zoet

• Theetuin Zunneschien

• Keramiekatelier Reedijk

• Coco Maria

• Gevangenismuseum

• Marketing Drenthe.

 

Onderwijs en sectoren met ambachtelijk werk zijn goed op hun plaats in Veenhuizen. Ze sluiten aan bij de idealen van de Maatschappij van Weldadigheid, waar arbeid, onderwijs en opvoeding centraal stonden. Voorbeelden:

• Houtkeukens JPWalker

• Robuust Eiken

• Maallust

• Koffielust

• Kaaslust

• Lokaal Verhaal

• Tuinen van Weldadigheid

• Dealerfietsen.nl

 

Justitie Behoud van gevangenissen is cruciaal. Jarenlange ervaring met en faciliteiten voor verschillende groepen zijn in ruimte mate aanwezig. Dit maakt Veenhuizen geschikt voor (pilots met) nieuwe vormen van detentie en opvang. Het arbeidsbedrijf van de penitentiaire inrichtingen leent zich goed voor uitbreiding naar andere groepen die naar werk begeleid moeten worden. Ook combinaties met andere sectoren, bijvoorbeeld met de (geestelijke) gezondheidszorg, zijn kansrijk.

Studenten van de Design Academy Eindhovenen Ketter en Co hebben samen met en voor gedetineerden een aantal nieuwe projecten opgezet: zie www.collectieveenhuizen.nl.

 

Kansen zijn er voor de zorgsector. Door de vergrijzing zal de vraag naar andere woon- en zorgvoorzieningen toenemen, zoals de vraag naar ‘beschutte’ woonvormen. ‘Luxe’ zorgconcepten voor mensen die in alle rust en privacy een specifieke behandeling willen ondergaan, zijn ook goed denkbaar. Veenhuizen leent zich ook uitstekend voor woon- en werkvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap. Interessant zijn de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking tussen overheden, zorgondernemers, woningbouwcorporaties en uitvoeringsorganisaties. Bijvoorbeeld:

• Rugkliniek

• Zorgboerderij De Mare in Klein Soesdijk

 

© Toekomst Veenhuizen – copyright – sitemap – contact