KAARTEN

Functiekaart

Geeft een overzicht van de huidige functies in Veenhuizen.

 

Ontwikkelingskaart

Geeft een overzicht van de mogelijkheden in Veenhuizen.

 

Deelgebieden

Deze kaarten laten zien welke mogelijkheden er in negen deelgebieden zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Per gebied is aangegeven waar uitgebreid en gebouwd kan worden, waar versterking en herbestemming mogelijk is, waar nog renovaties uitgevoerd moeten worden, waar koppelingen tussen deelgebieden gelegd kunnen worden en waar bestaande situaties heroverwogen kunnen worden.

Situering Veenhuizen

Functiekaart

Ontwikkelingskaart

© Toekomst Veenhuizen – copyright – sitemap – contact