DESIGN ACADEMY EINDHOVEN

De partners werken in 2019 en 2020 intensief samen om het volgende te bereiken:

 

• Design Academy: bijzondere omstandigheden die studenten uitdagen tot onderzoek en vertaling in producten, diensten en systemen.

 

• Justitie: inzet gedetineerden, medewerkers en accommodaties in de realisatie van bijzondere ontwerpen.

 

• Veenhuizen: versterking vestigingsklimaat en economische draagkracht.

VEENHUIZEN SCHATKAMER VOOR DESIGN ACADEMY EINDHOVEN

 

De Provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen verlengen hun samenwerking met de Design Academy Eindhoven met de ondertekening van de Design Deal Veenhuizen 3.0.

 

Armoede en Armoedebestrijding

Studenten van de Design Academy Eindhoven gaan de voormalige Weldadigheidskolonie Veenhuizen het komend jaar inzetten als schatkamer voor hun projecten ‘social design’. Het thema voor 2019 is ‘Schaarste en Overvloed’. De voormalige landbouwkolonie voor armoedebestrijding biedt hiervoor grenzeloze inspiratie. De armen en landlopers die in Veenhuizen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen, kwamen uit de stedelijke gebieden van Nederland. Dit is aanleiding om in de designprojecten samen te werken met twee grote steden:

Amsterdam en Rotterdam. De cultuurhistorische achtergrond van Veenhuizen is in het komend onderzoek van grote historische waarde.

Maatschappelijke meerwaarde

Veenhuizen heeft als gevangenisdorp al sinds mei 2013 met de internationaal bekende hogeschool uit Eindhoven een samenwerking in Drenthe, en de PI Veenhuizen in het bijzonder. “De cruciale verbinding is samenwerking. De oogst aan sociale projecten die de studenten ontwikkelen om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Doordat het project bijvoorbeeld een gedetineerde iets biedt in termen van het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt na detentie. Dus vaardigheden en diploma’s”, aldus burgemeester Klaas Smid.

 

Spiegel van maatschappelijke ontwikkelingen

Gedeputeerde Bijl: “Schaarste en overvloed’ raakt de kern als je het hebt over de Koloniën van Weldadigheid en Veenhuizen. Schaarste aan voedsel was twee eeuwen terug de reden om een internationaal uniek experiment van armoedebestrijding met landbouw op te richten: De Koloniën van Weldadigheid. Veenhuizen is daar één van. Ik verwacht dat deze landbouwkoloniën in 2020 op de werelderfgoedlijst van UNESCO komen. Mooi dat generaties jonge ontwerpers zich hier blijven verwonderen, en praktische producten ontwikkelen. Het mooist vind ik een product zoals de LAS-TIG fiets, een ontwerp dat mensen verder helpt in hun leven.”

Vlnr: burgemeester Klaas Smid, DAE bestuurder Mechtild v.d. Hombergh, PI directeur Anne-Marie de Groot en gedeputeerde Cees Bijl.

 

 

© Toekomst Veenhuizen – copyright – sitemap – contact