ARCHIEF

 • 2018 - juni - nieuwsbrief ontwikkelingsnieuws

 • 2017 - oktober - nieuwsbrief ontwikkelingsnieuws

 • 2016 -  mei Onthulling bord Derde Gesticht

  Op 18 mei is op de plaats waar vroeger Het Derde Gesticht stond, een informatiebord onthuld over deze bijzondere plaats door Suzanna Jansen. De Agrarische Natuur Vereniging Drenthe zaaide een bloemencarré  waardoor de contouren van het Gesticht en de bijgebouwen zichtbaar werden en er werden deze zomer lezingen, rondleidingen en andere activiteiten  gehouden.

 • 2016 - juni - nieuwsbrief ontwikkelingsnieuws

 • 2015 - december - nieuwsbrief ontwikkelingsnieuws

 • 2015 - oktober - Werkconferentie Toeristisch CONCEPT + Veenhuizen

  Op donderdagochtend 8 oktober jl. werd de werkconferentie Toeristisch Concept + Veenhuizen gehouden. Een groep van zo’n 50 ondernemers en andere bij Veenhuizen betrokken mensen waren hiervoor vroeg hun bed uitgekomen. Na een gezamenlijk Veenhuizer ontbijt is gewerkt aan nieuwe ideeën voor het uitbreiden en versterken van de toeristisch-culturele markt in Veenhuizen.

   

  DOEN

  Door de grote betrokkenheid bij de aanwezigen werd het een inspirerende ochtend waar veel de revue is gepasseerd. Het bijgevoegde uitgebreide verslag van de bijeenkomst geeft hiervan een goed beeld. De uitkomsten van de conferentie zullen we als Veenhuizen Boeit zeker gaan benutten in de komende gesprekken met ondernemers in en buiten Veenhuizen. De gemeente Noordenveld en het Ontwikkelingsbureau hebben te kennen gegeven veel aan de werkconferentie te hebben gehad en met ons zich te willen inzetten om de diverse actiepunten daadwerkelijk te realiseren.

   

  UITVOERINGSAGENDA

   

  Waar gaat het concreet om?

   

  Organiseren van een programma waardoor ondernemers in Veenhuizen elkaar (beter) leren kennen.

  Trekker: Veenhuizen Boeit.

  Uitvoering: voor de zomer van 2016.

   

  Ontwikkelen van een App Veenhuizen

  Trekker: Veenhuizen Boeit

  Uitvoering: voor de zomer 2016 (dus voor de start van de voorstellingen van het Pauperparadijs in juni 2016).

   

  Versterken van de routestructuur…

   

  Versterken van de routestructuur en informatievoorziening tussen de verschillende locaties in Veenhuizen.

  Trekker: Veenhuizen Boeit.

  Uitvoering: in samenspraak met de gemeente Noordenveld, gereed 2017.

   

  Organiseren van (bijzondere vormen van) vervoer tussen de verschillende locaties, en mogelijk ook met Assen tijdens speciale evenementen als het Pauperparadijs in 2016.

  Trekkers: Veenhuizen Boeit en gemeente Noordenveld.

  Uitvoering: gefaseerd in 2016 en 2017.

   

  Verkennen van de mogelijkheden om de samenwerking met het Drents Archief te versterken en daarmee in Veenhuizen op een toegankelijke, laagdrempelige wijze informatie te gaan verstrekken over de ´voorouders´.

  Trekker: Ontwikkelingsbureau Veenhuizen.

  Uitvoering: voor de zomer van 2016.

   

  Herbestemmen van het pand Oude Gracht 2 waarbij gedacht wordt aan de volgende functies: ´voorouderhuis´, ‘boekingshuis’, ‘etalage winkel’ Veenhuizen, horeca of een mix van deze functies.

  Trekker: Ontwikkelingsbureau Veenhuizen.

  Uitvoering voor de zomer van 2016.

   

  Organiseren van een discussiebijeenkomst over het voorstel om nog een (grote) publiekstrekker in Veenhuizen binnen te halen: wat en waar ?

  Trekker: Veenhuizen Boeit, in samenspraak met de gemeente Noordenveld en het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen.

  Uitvoering: 2016.

   

  INSPIRATIE

  Een mooie lijst met actiepunten die bij een geslaagde uitvoering er voor kunnen zorgen dat het toeristisch concept Veenhuizen de PLUS krijgt die we willen. En ondernemers in en buiten Veenhuizen inspireert en stimuleert om kansen te creëren en te grijpen. Zoals onze gastspreekster Geesje Duursma zei: pak het op en ga het gewoon DOEN.

   

  Herman Beerda, voorzitter Veenhuizen Boeit

 • 2015 - september Design Deal 2.0 getekend op Jaarbeurs in Roden

  Design Deal 2.0 getekend op Jaarbeurs in Roden

   

  RODEN – Op 21 september werd tijdens de Jaarbeurs van het Noorden de Design Deal 2.0 getekend. Partners van de Design Deal zijn: provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, Design Academy Eindhoven.

  Zij stellen stichting Ketter&Co in de gelegenheid om Collectie Veenhuizen te ontwikkelen. Al bijna drie jaar bestaat deze samenwerking tussen de 5 partners die zich manifesteert in Collectie Veenhuizen de samenwerking wordt nu weer verlengd.

   

  Collectie Veenhuizen is een social design collectie van producten en diensten geïnspireerd op het gevangenisdorp Veenhuizen. Veenhuizen is een voormalige pauperkolonie opgericht in 1818 in de afgelegen provincie Drenthe.

   

  De projecten in de Collectie zijn gerelateerd aan de unieke sociale geschiedenis van Veenhuizen en stellen nieuwe mogelijkheden voor het huidige gevangenissysteem, het dorp en de omgeving voor. Collectie Veenhuizen is een initiatief van Ketter &Co. Deze stichting zoekt naar mogelijkheden om gebruikers, bewoners, overheden en ondernemers duurzaam met de sociale en openbare ruimte te verbinden.

 • 2014 - werklandschap van de toekomst

 • 2014 - december nieuwsbrief ontwikkelingsnieuws

 • 2014 - juni nieuwsbrief ontwikkelingsnieuws

 • 2014 - februari - nieuwsbrief ontwikkelingsnieuws

 • 2013 - juli nieuwsbrief ontwikkelingsnieuws

 • 2013 - 15 mei - Design Deal Veenhuizen

  Design Academy Eindhoven (DAE), Penitentiaire Inrichtingen (PI) Veenhuizen, gemeente Noordenveld en provincie Drenthe ondertekenden woensdag 15 mei 2013 de Design Deal Veenhuizen. De partijen gaan de komende drie jaar in Veenhuizen intensief samenwerken en willen daarmee het volgende bereiken:

  • Design Academy: bijzondere omstandigheden die studenten uitdagen tot onderzoek en vertaling in producten, diensten en systemen
  • Justitie: inzet gedetineerden, medewerkers en accommodaties in de realisatie van bijzondere ontwerpen
  • Veenhuizen: versterking vestigingsklimaat en economische draagkracht

   

  Gedeputeerde Rein Munniksma: "De jongeren kijken met andere en creatievere ogen naar de maatschappij. Zij kunnen daardoor een goede en vernieuwende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Veenhuizen. De Design Academy is daarmee een inspiratiebron voor Veenhuizen en Drenthe".

   

  Een groep van 47 studenten van Design Academy Eindhoven werkt sinds februari 2013 aan verschillende opdrachten over Veenhuizen. Hun werk is in de laatste week van juni te zien in een expositie in De Rode Pannen in het Gevangenismuseum.

   

  Komende drie jaar wordt door wisselende groepen studenten van de DAE gewerkt aan een Collectie Veenhuizen. De Collectie Veenhuizen kan bestaan uit producten die samen met de gevangenen in Veenhuizen ontworpen en gemaakt worden. Maar het is ook mogelijk dat er structuren, nieuwe samenwerkingen of diensten ontworpen worden. De eerste groep studenten start met onderzoek, zij geven hun kennis en ervaring door aan de volgende groep en zo wordt over een periode van drie jaar vorm gegeven aan de Collectie Veenhuizen.

   

  Voor de samenwerking worden jaarlijks verschillende middelen beschikbaar gesteld, zoals (werk)locaties voor de studenten, menskracht en het bieden van ruimte om het werk van de studenten tentoon te stellen, maakt onderdeel uit van de Design Deal. Een mooi voorbeeld hiervan is de voormalige bewakerswoning op het terrein van De Rode Pannen, dat de komende jaren het ‘huis’ wordt voor de DAE studenten.

   

  Deze Design Deal is onderdeel van het Vriendenbeleid van DAE, waarin een intensieve samenwerking plaats vindt tussen studenten, onderwijs en het publieke leven om elkaars doelstellingen te verbinden. In Veenhuizen liggen mogelijkheden om dit in samenwerking met de PI’s en het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen op te pakken. Te denken valt aan oplossingen zoeken voor de toeristische verbindingen tussen het 2e Gesticht, 3e Gesticht en Maallust. Ook kunnen de studenten met de gedetineerden nieuwe producten ontwikkelen en de Collectie Veenhuizen vormgeven.

 • 2013 - 9 april - Het Drentse Landschap wil erfgoedinstelling worden

  Het Drentse Landschap wil dé erfgoedinstelling van Drenthe worden.

 • 2013 - 9 maart - toogdag 2013

  Erfgoed vereniging Heemschut organiseerde op 9 maart jl een TOOGDAG & Symposium. Bezoekers konden de hele dag genieten van activiteiten van een groot aantal ondernemers. Tijdens het Symposium werd er een Appél ondertekend en overhandigd aan Drentse leden van de Tweede Kamer.

 • 2012 - 14 december - Nieuwe entree voor Veenhuizen

  Bron: Nieuwsbank

   

  Vanaf vrijdag 14 december heeft Veenhuizen een nieuwe entree. Tot nu toe werd de Hoofdweg ervaren als een weg langs het dorp en niet door het dorp. Uitvoering van het project Kolonie in Beeld heeft daar een einde aan gemaakt.

   

  Poortstenen markeren grenzen dorp

  Aan de oost- en westzijde van Veenhuizen zijn in de vorm van en naar de belettering op de bekende gevelstenen van de monumentale woningen in Veenhuizen poortstenen geplaatst. Het gaat in totaal om zes poortstenen. Zij benadrukken hiermee de grenzen van Veenhuizen en zijn daarmee belangrijk voor het beeld van de entree van dit bijzondere dorp

   

  Project Kolonie in Beeld

  De provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Noordenveld hebben tussen 2009 en 2012 het project Kolonie in Beeld uitgevoerd. De doelstellingen van dit project waren het verbeteren van de verkeersveiligheid en het landschappelijk inpassen van de Hoofdweg als onderdeel van de vroegere kolonie. Met name de Hoofdweg werd ervaren als een weg langs de kolonie en zeker geen onderdeel van de kolonie. Kolonie in Beeld is ook in economisch opzicht van belang voor Veenhuizen. Immers na het restaureren en herbestemmen van de grote complexen binnen het Masterplan Veenhuizen, moest er ook geïnvesteerd in de `voordeur' van Veenhuizen. In het voorjaar 2013 wordt Kolonie in Beeld geëvalueerd

 • 2012 - 12 Augustus - Artikel in de Telegraaf

 • 2012 - 5 juli Charter samenwerking Nominatieproces KvW

  Ondertekening Charter samenwerking nominatieproces Kolonien van Weldadigheid

  Gezamenlijk persbericht namens alle betrokken partners

  Merksplas/Assen, 5 juli 2012

   

  Internationaal onderzoek naar wereldklasse Koloniën

  Koloniën starten nominatieproces Werelderfgoed

  De zes Koloniën van Weldadigheid - Veenhuizen, Frederiksoord/

  Wilhelminaoord, Ommerschans, Willemsoord en Wortel en Merksplas - gaan samenwerken om de status van Werelderfgoed te bereiken in 2018.

   

  Dat is de inzet van 14 partners uit Nederland en België. Samen tekenden zij vandaag in het Belgische Merksplas een zogeheten charter om de onderlinge samenwerking vast te leggen.

  De Vlaamse minister Geert Bourgeois, Nederlandse en Vlaamse gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en een delegatie van inwoners, ondernemers en bestuurders van de zes koloniën waren getuige van de ondertekening, waarmee voor de komende zes jaar de afspraken op hoofdlijnen vastliggen. Het is de officiële start van het internationale nominatieproces om tot wereldwijde erkenning van het bijzondere erfgoed te komen. Met een film werd het unieke verhaal van de koloniën verbeeld [http://youtu.be/iyqp1O3y4pk].

  In het najaar begint een onderzoek naar de uitzonderlijke en universele waarden van de Koloniën van Weldadigheid. Onderdeel daarvan is een vergelijkende analyse, die moet uitwijzen hoe uniek de Koloniën op wereldschaal zijn.

  Eind 2013 bepaalt de stuurgroep welke waarden zij in het nominatiedossier wil opnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om landschap, gebouwen en de achterliggende visionaire aanpak van armoede- en criminaliteitsbestrijding. De Nederlandse overheid overhandigt het dossier uiteindelijk aan UNESCO in Parijs. Het streven van de stuurgroep is dat de Koloniën van Weldadigheid in 2018, 200 jaar na de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid, op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan.

  Rein Munniksma, voorzitter van de stuurgroep, vindt de samenwerking uniek: ‘Samen kunnen we ervoor zorgen dat cultuurhistorische waarden van de koloniën geborgd blijven. Het bijzondere verhaal, dat Johannes van den Bosch hier werk,

  huisvesting, zorg en opleiding verschafte als oplossing voor armoede, willen we uitdragen. Ook naar toekomstige generaties. Dit initiatief kan gezien worden als de voorloper van de moderne verzorgingsstaat.’

   

  Inga Verhaert en Peter Bellens, co-voorzitters van de vzw Kempens Landschap, zien in de samenwerking ook kansen voor de landschappelijke waarde van de koloniën: "Als het tot een UNESCO-erkenning komt, wordt dat een bevestiging van de waarde van deze prachtige landschappen. We mogen daar best met z'n allen trots op zijn, want het gaat hier om de internationale erkenning van waarden die onze voorouders creëerden en die wij nu samen bewaren, koesteren en op een eigentijdse manier verder ontwikkelen. En dat laatste willen we toch benadrukken.

   

  Verdere ontwikkeling blijft mogelijk, maar dan wel graag vanuit een integraal beheer dat de erkende waarden respecteert. Aan de erkenning zelf is geen extra ondersteuning verbonden. Maar het is wel een kwaliteitslabel dat kansen kan bieden op meer aandacht van subsidiërende overheden.”

  Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar en uniek is en  beschouwd moet worden als eigendom van de hele wereld. Werelderfgoed trekt publiek aan. Het vraagt van de overheden en eigenaren om een zorgvuldige behandeling. Ook is lokaal draagvlak van groot belang. Daarom worden speciaal

  klankbordgroepen in het leven geroepen. De Werelderfgoedstatus zet geen ‘kaasstolp’ over een gebied. Wel vraagt het om ontwikkelingen aan te laten sluiten op de bijzondere karakteristieken van een gebied. Hieraan willen de zes koloniën samenwerken.

 • 2012 - juni - Bewoners overhandigen visie aan gemeenteraad

   

  De Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen (SBV) overhandigde op woensdag 27 juni de door hen gemaakte Bewonersvisie aan de gemeenteraad. Zij maakten ook bekend wat de uitkomsten zijn van de inloopavond in het Verenigingsgebouw met de bewoners: welke thema’s moeten, volgens de bewoners van Veenhuizen, als eerste worden aangepakt?

   

  Door middel van een zevental informatieborden werd de visie belicht.

   

  Onderwijs, wonen en supermarkt belangrijke thema’s

  De bewoners konden middels een reactieformulier prioriteit aangeven aan de zeven ideeën, die ook te vinden zijn in deze bewonersvisie. Hieronder volgt de lijst van ideeën in volgorde van hoogste waardering:

  •  Minstens 1 basisschool
  •  Wonen (seniorenwoningen)
  •  Supermarkt
  •  Zorgvoorzieningen
  •  Geldautomaat
  •  Versterken verenigingsleven
  •  Woonomgeving

   

  Aanvullingen op de bewonersvisie

  In aanvulling op de thema’s in de bewonersvisie, hebben meerdere aanwezigen de volgende waardevolle punten genoemd:

  •  Fietspadverlichting/markering langs de Hoofdweg
  •  Realiseren van starterswoningen
  •  Behoud van openbaar vervoer
  •  Behoud van sportvoorzieningen

  Overige suggesties waren onder andere een tennis/jeu de boules baan, aandacht voor kunst, een glasvezelnet en meer samenwerking met justitie. Ook was er een reactie over het onderzoeken van de mogelijkheden naar het realiseren van duurzame energie voorzieningen en aandacht voor de mogelijkheden voor de landbouwers binnen het dorp. Verder lieten enkele bewoners blijken zich zorgen te maken als het gaat om overlast van toeristen in de omgeving van het museum.

   

  Samenwerking met Gevangenismuseum

  Door de directeur van het Gevangenismuseum werd aangeven dat men graag wil meedenken over voorzieningen voor het dorp. Zo heeft de keuken van het museum belangstelling getoond voor het bereiden en verzorgen van maaltijden (tafeltje dekje). Bovendien biedt het museum, vooruitlopend op een mogelijke pinautomaat in het dorp, vanaf heden de bewoners de mogelijkheid om aan de balie maximaal € 50,- per keer te pinnen.

   

  Aan de slag met de bewonersvisie

  Eindconclusie van de avond is dat de bewonersvisie zoals deze is bedacht en gepresenteerd op steun kan rekenen bij de bewoners. Voor ons als SBV biedt dit voldoende basis om in de jaren tot 2020 vol enthousiasme met genoemde punten aan de slag te gaan.

 • 2012 - mei Campagne proefondernemen

  Proefondernemen 2012: Veenhuizen


  Speciaal voor ondernemers die een hoge mate van levenskwaliteit willen combineren met inspirerend ondernemen heeft Marketing Drenthe in het weekend van 11 en 12 mei 'Proefondernemen in Drenthe' in Veenhuizen georganiseerd.

  In samenwerking met het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen is een campagne gevoerd om jonge ondernemers vanuit voornamelijk het Westen naar Drenthe te halen om te laten zien hoe het is om te ondernemen in Drenthe en dan in het bijzonder in Veenhuizen. Vrijdagmiddag 11 mei werden de ondernemers welkom geheten door Burgemeester van der Laan. Daarna werd de omgeving per fiets verkend en vond een afsluiting plaats in Coco Maria waar een ontmoeting was met ondernemers uit Veenhuizen en Drenthepreneurs. Als afsluiting van de avond werd een stukje geschiedenis inspirerend verteld door Henri Alles van de Peergroup.

  Zaterdagochtend stond het bezichtigen van te koop of te huur staande panden in Veenhuizen op het programma. Ondernemers kregen o.a. een rondleiding in de Rode pannen en het voormalige elektriciteitsgebouw. Tijdens de rondleiding zagen de Proefondernemers wat de mogelijkheden zijn om te ondernemen in de panden in Veenhuizen. Tijdens het weekend zag je ook ondernemers toenadering bij elkaar zoeken en werden de mogelijkheden tot een eventuele samenwerking besproken. Het weekend werd afgesloten met een discussie onder leiding van Siem Jansen directeur van de NOM die economische initiatieven welkom heet en daarin graag wil ondersteunen. Een van de Proefondernemers liet vallen dat de historie van Veenhuizen soms even vergeten moet worden om nieuwe ontwikkelingen te creëren. Burgemeester van der Laan gaf aan dat er veel bespreekbaar is in Veenhuizen maar dat de nominatie op de Werelderfgoedlijst niet op het spel gezet gaat worden. Dit is vanuit de gemeente bepalend.

  Projectleider Wim de Bruin van Ontwikkelingsbureau Veenhuizen ziet terug op een geslaagd weekend. ''Voor ons is het belangrijk om te kijken waar de dynamiek zit en waar kansen liggen. We moeten met elkaar schakelen om tot een goede invulling te komen.''

 • 2012 - 24 april - inloopbijeenkomst bewoners veenhuizen

  Tachtig belangstellenden hebben de moeite genomen om zich te laten informeren over de bewonersvisie. Naast de bewoners toonden ook vertegenwoordigers van de politiek van Noordenveld zich geïnteresseerd, onder wie burgemeester Hans van der Laan.

  Onderwerpen:

  • Vindt u dat er seniorenwoningen moeten komen in Veenhuizen?

  • Wilt u dat de basisscholen open blijven?

  • Hoe kan Veenhuizen nog mooier worden?

  Welke ideeën heeft u over een mogelijke werelderfgoed-status?

 • 2012 - 6 februari - Witte loods verhuurd

  De Witte Loods is in gebruik genomen door Robuust Eiken.

  Dit bedrijf is gespecialiseerd in de bouw van exclusieve cottages, poolhouses, tuinhuizen, schuren en schuttingen van een hoge kwaliteit.

 • 2011 - mei - Veenhuizen wint EDEN award 2011

  In de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam heeft staatssecretaris Henk Bleker de EDEN award 2011 uitgereikt aan de Stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme. Volgens de jury heeft de voormalige dwangkolonie als beste aangetoond hoe lokaal erfgoed bijdraagt aan de identiteit van de bestemming en op welke wijze toerisme en recreatie dit erfgoed vandaag de dag een nieuwe functie hebben gegeven.

  Volgens staatssecretaris Bleker is Veenhuizen een terechte winnaar. “In Veenhuizen wordt serieus werk gemaakt van duurzame ontwikkeling van de gastvrijheidseconomie. Daarmee is het een prachtig voorbeeld van hoe erfgoed kan functioneren als een katalysator voor toerisme”.

  Veenhuizen wint met de EDEN award een geldprijs van 25.000 euro die ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van het immateriële erfgoed van Veenhuizen zoals verhalen en anekdotes.

   

  De EDEN award is een initiatief van de Europese Commissie om meer aandacht te vestigen op duurzame ontwikkeling van Europese toeristische bestemmingen. Elke deelnemende lidstaat organiseert een eigen selectietraject en kiest een eigen winnaar. EDEN kent een jaarlijks wisselend thema. Dit jaar staat herbestemming van lokaal erfgoed centraal. Zie ook http://youredenexperience.com/destinations/veenhuizen/

   

  Uit het juryrapport:

  De jury is van mening is dat Veenhuizen de EDEN award 2011 heeft verdiend. Veenhuizen laat zien dat zij alle aspecten van duurzaamheid in hun samenhang ontwikkelen. De gastvrijheidseconomie is na het wegvallen van de justitie instellingen een belangrijke troefkaart voor Veenhuizen geworden om nieuwe economische bedrijvigheid te bevorderen. Het is een prestatie van belang om deze ommezwaai duurzaam te maken en passende herbestemmingsactiviteiten te vinden. De blik van Veenhuizen is juist ook naar buiten gericht. De aangrenzende natuur is integraal onderdeel van het toeristisch aanbod. Veenhuizen heeft veel potentie, spannende geschiedenis en inmiddels een eigentijds aanbod, zoals het gevangenismuseum ateliers en dergelijke, aangevuld met andere elementen die passen in het hele concept, zoals streekproducten en vergeten gewassen en groenten. Uit het dossier spreekt enthousiasme en dynamiek. Ook Veenhuizen kan nog stappen maken om verder te ontwikkelen. Nu is veel nog kleinschalig. De jury suggereert dat er bijvoorbeeld een gebiedsregisseur komt, die de verschillende initiatieven koppelt, verknoopt en daar ‘business’ van kan maken, en de bestemming op een goede manier onder de aandacht van de consument te brengen”.

 • 2011- 12 april- Opening Maallustcomplex en klein soestdijk

  Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opende dinsdag 12 april 2011 het gerenoveerde Maallustcomplex en Klein Soestdijk in Veenhuizen. In het Maallustcomplex zijn een bierbrouwerij, kaasmakerij, winkel en een centrum voor outdoorcentrum gevestigd. Vroeger was Maallust het agrarisch bedrijf dat de inwoners onder meer voorzag van brood. Klein Soestdijk was de woning van de directeur van Justitie in Veenhuizen.
  De heer van Vollenhoven is tevens voorzitter van zowel het Nationaal Restauratiefonds als het Nationaal Groenfonds.

  De opening van het Maallustcomplex en Klein Soestdijk is een nieuwe mijlpaal in een meerjarig traject van renovaties en herbestemmingen. Eerder werden het Nationaal Gevangenismuseum, het Ambachtscluster en het Hospitaalcomplex opgeleverd.

 • 2011- 5 april- Veenhuizen kandidaat Werelderfgoed Unesco

  Koloniën van Weldadigheid op voorlopige Nederlandse lijst Werelderfgoed

  De Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen en Frederiksoord komen op de voorlopige Nederlandse lijst UNESCO Werelderfgoed. Dit besluit staat in een brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer. Het is een belangrijke erkenning van de grote cultuurhistorische waarde van de voormalige Koloniën van Weldadigheid. De provincie Drenthe en de gemeenten Noordenveld en Westerveld zijn blij met deze bevestiging door het Rijk.

 sluiten X

© Toekomst Veenhuizen – copyright – sitemap – contact